KONTINGENTOPKRÆVNING.

Vores kontigent køre fra d. 1. februar 2016 til d. 31. januar 2017.

Du bedes derfor indbetale kontigentet snarest og senest d. 15.02.16 på bankonto:

NORDEA

Reg.nr. 2283

Konto nr. 0751480318

 

Husk at meddele initialer og telefon nr., så vi kan registrere din indbetaling.

150,- kr. pr. år.

Hvis du har lyst til at bruge vores aktiviteter kræver det at du er medlem af venneklubben.

Cafeen er dog stadig for alle og er gratis at deltage i.